loading   Laddar sida...

Köp biljett

Beställning
Beställning av inträdesbiljetter och mässkataloger till reducerade priser kan göras på Ticket Shop under For Visitors på hemsidan för respektive mässa.

Kataloger
Vid beställning av kataloger genom Ticket Shop erhåller man en katalogkupong (voucher) som kan bytas mot en katalog hos "Box Office" (vid ingångarna till mässan)

Färdbevis
Vissa inträdesbiljetter gäller även som färdbevis på samtliga offentliga transportmedel i Kölns närområde, 2:a kl. På biljetten ser du om detta gäller eller inte. För mer info om att åka kommunalt i Köln, se VRS hemsida >>


För ytterligare information kontakta:

Marie Hemdal
marie.hemdal@bramassor.se
+46 (0)767-14 50 33

VI REPRESENTERAR